Österlen

ÖSTERLEN

Österlen med sin vackra natur, rika flora och fauna
Dag Hammarskjölds gård och meditationsplats, Backåkra
Område rikt på många fågelarter, fågelskådning

VANDRA

 

Österlenleden är en 19 mil lång vandringsled som börjar och slutar i Ystad. Leden är uppdelad i 12 etapper som visar Ystad & Österlens varierande natur i hela sin prakt och går utmed kusten ”med ena foten i vattnet”. Webbplatsen www.skaneleden.se  är en utmärkt källa till information för dig som vill vandra eller utöva annan form av friluftsliv när du besöker Österlen. Fler vandringstips kan du även hitta på rundvandringar.se

Sola och bada. Sandhammaren med sin vita sandstrand. Sveriges bästa badstrand.

KONSTEN PÅ ÖSTERLEN

Många konstnärer och konsthantverkare har valt att verka på Österlen, kanske för det vackra landskapets och ljusets skull. Föreningen  ÖSKG började på sextiotalet arrangera den sk ”konstrundan.  Föreningens medlemmar öppnade då sina ateljéer för att visa sina alster. Arrangemanget blev en succé och omfattar numera ett stor antal konstnärer, utöver medlemmarna i ÖSKG.

NATUREN

 

Österlens landskap är ett eldorado för den naturintresserade, med gott om vandringsleder i naturreservat och kulturmarker där spännande flora och fauna blandas med spåren av förfäderna. Här är naturen aldrig svårtillgänglig. Bara njutbar. Mellan Löderups strandbad och Mälarhusen ligger ett av Sveriges största och mest värdefulla kustdynområden, skyddat genom naturreservaten Hagestad i väster och Sandhammaren i öster.  Norr om dessa ligger Backåkra naturreservat. De tre reservaten bildar ett vidsträckt landskap med unika värden.

Backåkra, som rymmer forne generalsekreteraren i FN Dag Hammarskjölds gård och meditationsplats, är efter långvarig betesdrift hemvist för unik blomsterprakt.

Hagestad och Sandhammaren består utöver dynlandskapet av lågvuxen ekskog, s.k. krattskog, tallplantering och ljunghed. Området är också hemvist för ett stort antal fågelarter.

Är du intresserad av fåglar och fågelskådning kan du hitta mycket intressant på webbplatsen www.faglarosterlen.se  driven av ornitolog Magnus Ullman. Magnus anordnar också guidade fågelskådningar vid flera tillfällen under

Friluftsliv, vandra längs skåneleden

SOL OCH BAD

 

Borra ner fötterna i den vita, finkorniga sanden på en av Sveriges bästa stränder, vidsträckta Sandhammaren. Här finns det gott om plats och lugn och ro för att läsa semesterboken. En molnig dag med tjock tröja eller kanske en solig dag under parasollet?

Glöm bara inte att titta upp lite då och då – havets och himlens nyanser skiftar ständigt.

Konstnärer och konsthantverkare väljer Österlen, Konstrunda varje påsk

© All Rights Reserved.

Rapsbollen Hb

Foto hemsidan: Staffan Håkansson


Telefon


0705 133 431